© Lyckebyåns Vattenförbund. Tfn: 0471-24 90 71. E-post: niclas.beermann@emmaboda.se